Soft collection

Este etapa prejudiciară de colectare a creanţelor
Etapa constă în medierea între părți și stabilirea pretențiilor. Scopul acestei etape este rambursarea benevolă și operativă a datoriei, menținând în același timp relațiile de colaborare între părți.

Serviciul Soft Collection constă din  3 etape de lucru, care la rândul său includ mai multe acțiuni:

Pre Soft Collection: plăți restante de la termenul de scadență între 31 și 60 de zile

 1. Efectuarea apelurilor telefonice;
 2. Expedierea mesajelor text (SMS);
 3. Inițierea mesajelor vocale (IVM);
 4. Expedierea scrisorilor de notificare

Soft Collection: plăți restante de la termenul de scadență 61+ zile

 1. Serviciul Skip Traicing: căutarea datelor suplimentare de contact a debitorului (adresă, telefon, e-mail etc.);
 2. Expedierea avertismentelor la adresa debitorului prin poştă;
 3. Aplicarea diferitelor tehnici şi metode legale de convingere a debitorului și folosirea imaginei şi reputației PfB Collection;
 4. Reamintire debitorului în formă activă și proactivă a solicitării de rambursare a datoriei formate;
 5. Controlul achitării și a rambursării datoriei restante.

Field Collection: plăți restante de la termenul de scadență 91+ zile

Este o etapă importantă pentru a face concluzii și a lua decizia de a merge în instanță sau nu. Specialiștii de colectare a datoriilor efectuiază analiza stării financiare reale ale debitorului, care se echivează de la rambursare a datoriei, evită întâlnirile cu creditorul sau cu reprezentanții acestuia. Colectorii caută debitorul, care își schimbă sau ascunde locul de reședință, precum și analizează bunurile mobile / imobile de care dispune debitorul.

 1. Deplasarea colectorului la adresa debitorului, organizarea întâlnirilor cu debitorul;
 2. Analiza situației financiare a debitorului și a bunurilor de care dispune la moment;
 3. Determinarea unui sistem flexibil de restructurare a datoriei (de exemplu prin oferirea a unui nou program de rambursare a datoriei formate);
 4. Elaborarea unui sistem de rate sau reduceri în caz de plată integrală;
 5. Explicarea drepturilor și oportunităților disponibile părților de a ieși din situația de îndatorare;
 6. Revenirea debitorului la graficul de achitări convenit anterior.

Avantajele conlucrării cu specialiștii în colectarea datoriilor la etapa Soft:

Revenirea rapidă a debitorului la programul de plată prestabilit anterior.

Reducerea numărului și procentului de clienți care intră în întârziere de plată.

Controlul calităţii comunicării cu debitorii și menținerea loialității clienților pentru partenerii PfB Collection.

Lucru operativ cu un număr mare de debitori datorită aplicării tehnologiilor informaționale (prin CRM, API etc.), precum și prin sistematizarea procesului de colectare.

Economisirea cheltuielilor administrative (telefonie, corespondență, consumabile etc.).

Economisirea de timp, resurse financiare și umane dedicate procesului de colectare.