Politica de confidențialitate

1. SRL PFB Legal Consulting (în continuare Compania), este Operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii Nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Orice persoană care vizitează site-ul www.pfbc.md şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal Companiei, îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Companie în vederea efectuării studiilor de piaţă sau transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; realizării de către Companie a operaţiunilor de recrutare de personal; soluţionarea de către Companie a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate Companiei.

3. Compania va prelucra datele/informaţiile și va păstra confidențialitatea acestora conform prevederilor Hotărîrii de Guvern Nr. 1123 din 14-12-2010 privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislație.
Pentru păstrarea confidenţialităţii datelor personale şi a securităţii activităţii desfăşurate online, vă recomandăm să nu comunicaţi informaţii detaliate referitoare la identitatea personală, conturile sau alte produse şi servicii bancare deţinute, decât în situaţii bine justificate şi cu verificarea autenticităţii paginilor accesate. În cazurile în care solicitaţi online produse sau servicii din partea Companiei, vă rugăm să verificaţi autenticitatea paginilor în care completaţi datele cu caracter personal sau financiar, prin consultarea valabilităţii certificatelor de server şi a adresei Internet la care acestea sunt localizate.

4. Subiectul datelor cu caracter personal are drepturile:

5. Compania utilizează și prelucreză. datele personale: Nume, Prenume, Datele din buletinul de identitate și Fotografia personală, Poșta electronică , Număr de telefon și le stochează pe un termen stabilit în conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 08.07.2011, în scopuri determinate, explicite și legitime:
accesarea serviciilor prestate de Companie;

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate prin transmiterea unei notificări în acest sens, pe adresa noastra de e-mail office@pfbc.md sau direct la sediul nostru din: R, Moldova  mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75.

6. Vă comunicăm că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare și în condițiile prevăzute de lege. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate către alte autorități publice.
Totodată, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastra de date conform legislației în vigoare.