Management Calitate

Declarația privind politica în domeniul Managementului Calității

Scopul implementării Sistemului de Management al Calității este oferirea serviciilor calitative de către PFB Legal Consulting S.R.L. pentru asigurarea satisfacerii clienților săi și realizarea pe deplin a așteptărilor acestora.

Managementul Companiei a stabilit obiectivele de calitate pentru toate pozițiile şi subdiviziunile sale spre realizare pe parcursul activității desfășurate. Obiectivele de calitate au parametri măsurabili şi în concordanţă cu politica în domeniul Managementului Calității.

În acest sens, au fost stabilite următoarele obiective de calitate:

•    Asigurarea controlului calității a procesului de management creditar; 
•    Creșterea eficacității proceselor din cadrul Companiei;
•    Adaptarea serviciilor prestate la necesitățile clienților;
•    Asigurarea unui proces transparent și sigur de prestare a serviciilor de colectare;
•    Creșterea satisfacției clienților privind utilizarea serviciilor prestate de Companie.

În vederea realizării obiectivelor stabilite, managementul PfB Legal Consulting S.R.L. va asigura:

•    Implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a performanței proceselor prin Sistemul de Management al Calității în conformitate cu cerințele Standardului ISO 9001:2015.
•    Analiza, revizuirea și ajustarea periodică a politicii în domeniul Managementului Calității pentru asigurarea realizării obiectivelor Companiei în conformitate cu strategia implementată.
•    Îmbunătățirea continuă a comunicării cu toți partenerii PfB Legal Consulting S.R.L. și asigurarea unui proces de colaborare transparent și sigur.
•    Dezvoltarea și adaptarea serviciilor de colectare a creanțelor la necesitățile și cerințele clienților.
•    Organizarea proceselor pentru colectarea creanțelor și analiză continuă a nivelului de satisfacție a clienților.
•    Alocarea resurselor necesare pentru menținerea cadrului organizatoric capabil să asigure realizarea obiectivelor în domeniul Managementului Calității.
•    Instruirea și formarea personalului Companiei în spiritul ridicării competenţei profesionale și stimularea implicării acestora în îmbunătățirea calității serviciilor prestate clienților.
•    Motivarea personalului Companiei la îndeplinirea indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor în domeniul Managementului Calității.

Obiectivele de calitate sunt comunicate întregului personal al Companiei, astfel încât acesta să poată contribui la îndeplinirea lor. Fiecare angajat contribuie la îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate de Companie.