Hard Collection

Din momentul când creditorul trece etapa judiciară de recuperare a creanțelor și obține hotărârea judecătorească, devine necesară executarea hotărârii judecătorești și colectarea datoriei. Dacă debitorul întârzie cu achitarea sau refuză executarea hotărârii, procedura de încasare la etapa de Hard Collection poate continua pe o perioadă nedeterminată. Ținând cont de specificul procedurilor de executare, vă sfătuim să apelați la ajutorul specialiștilor PfB Collection.

Scopul etapei Hard Collection este încasarea datoriei prin executarea silită în baza hotărârii judecătorești și titlului executoriu.

Cum lucrează specialiștii PfB Collection?

Desfășuram activităţi de soluționare a litigiului prin mediere.

Transmitem titlul executoriu în lucru la executorul judecătoresc autorizat.

Organizăm demararea procedurii de executare silită a obligațiunilor debitorului.

Ne deplasăm la domiciliul debitorului pentru demararea executării silite.

Asigurăm colaborarea eficientă cu executorii judecătorești autorizați.

Avantajele conlucrării cu PfB Collection:

Prin acțiunile colectorilor profesioniști are loc reducerea semnificativă a perioadei de timp de executare a hotărârii judecătoreşti.

Colectorii PfB lucrează printr-o abordare individuală cu fiecare debitor.

Cooperăm cu cei mai buni executori judecătorești autorizați, ce ne permite să maximizăm eficiența procesului de recuperare a datoriilor debitoare în baza titlului executoriu.