Hard Collection

Etapa de recuperare a datoriilor prin executare silită.


Din momentul când creditorul trece etapa judiciară de recuperare a creanțelor și obține hotărârea judecătorească, executarea hotărârii judecătorești și recuperarea datoriei se efectuează în baza titlului executoriu.

Dacă debitorul întârzie cu achitarea sau refuză executarea hotărârii, procedura de încasare la etapa de Hard Collection poate continua pe o perioadă nedeterminată. Ținând cont de specificul procedurilor de executare, vă sfătuim să apelați la ajutorul specialiștilor PfB Collection.

Scopul acestei etape este încasarea datoriei prin executarea silită în baza hotărârii judecătorești și titlului executoriu.

Cum lucrează colectorii la etapa Hard Collection?

Avantajele conlucrării cu PfB Collection: