Cession - Cesiunea creanțelor

Cesiunea de creanțe presupune vânzarea creanței unor terți prin cedarea drepturilor asupra creanței către o altă parte.

De ce este rezonabilă vânzarea creanţelor debitoare?

Evitați costurile mari de colectare a datoriilor: taxe de stat, remunerarea avocaților și alte cheltuieli de judecată.

Economisiți timp: cu cât termenul datoriei este mai mare, cu atât este mai puțin probabil să fie aceasta recuperată.

Evitați riscul de faliment al debitorilor din cauza inflației și devalorizării activelor.

Reduceţi costurile aferente menținerii portofoliului problematic de creanțe în bilanțul contabil al companiei Dvs.

Îmbunătățiți performanța financiară a propriei companii.

Îmbunătățiţi fluxurile financiare (cash-flow) și asigurați disponibilitatea imediată a resurselor financiare.

Asiguraţi acoperirea parțială a creanțelor neperformante.

Asigurați disponibilitatea resurselor înghețate în fondurile de rezervă.

Cine sunt beneficiarii serviciului Cesiunea Creanțelor?

Persoanele juridice care, ca urmare a activității desfășurate, acumulează datorii debitoare și doresc să le acopere parțial, prin cedarea drepturilor asupra acestora către companiile terțe.


Probabilitatea de recuperare a datoriilor debitoare scade în fiecare zi. Contractul de cesiune cu PfB Collection este o decizie inteligentă. Colectorii PfB folosesc o abordare etică în recuperări și desfășoară doar acțiuni legale procesele de colectare a datoriilor.