Cession Debt

Cesiunea de creanțe presupune vânzarea creanței unor terți prin cedarea drepturilor asupra creanței către o altă parte.

De ce este rezonabilă vânzarea creanţelor debitoare?

Cine sunt beneficiarii serviciului Cesiunea Creanțelor?
Persoanele juridice care, ca urmare a activității desfășurate, acumulează datorii debitoare și doresc să le acopere parțial, prin cedarea drepturilor asupra acestora către companiile terțe.


Probabilitatea de recuperare a datoriilor debitoare scade în fiecare zi. Contractul de cesiune cu PfB Collection este o decizie inteligentă. Colectorii PfB folosesc o abordare etică în recuperări și desfășoară doar acțiuni legale procesele de colectare a datoriilor.