Legal Collection

Recuperarea debitelor în instanță este cea mai eficientă măsură de lucru cu debitorii care refuză să-și ramburseze datoriile binevol sau încearcă să-și rezolve problemele financiare prin acumularea datoriilor.  Debitorii din această categorie încep achitarea datoriilor doar atunci, când hotărârea judecătorească intră în vigoare.

Scopul principal al etapei Legal Collection este de a confirma la nivel legal neîndeplinirea obligațiunilor de către debitor și de a realiza rambursarea datoriei prin cale judiciară.

Oferim suport juridic complet clientului în inițierea și gestionarea litigiului. Această etapă demarează, de regulă, în termen de 90-180 de zile de la depășirea termenului de scadență, dar, totodată, la discreția clientului, poate fi demarată în orice altă perioadă de întârziere de la termenul de scadență înainte de expirarea termenului de prescripție.

Cum lucrează specialiștii PfB Collection?

Prin mediere: desfășurăm activităţi de soluționare prejudiciară a litigiului.

Formăm dosarul de acte necesare pentru încasare pe cale judiciară şi înaintăm pretențiile financiare debitorului.

Întocmim cererea de chemare în judecată şi o depunem în instanţă.

Efectuam pregătirile necesare pentru ședințele de judecată.

Reprezentăm interesele clientului în ședințele de judecată.

Controlăm procesul până la pronunțarea hotărârii judecătorești.

Obținem hotărârea judecătorească.

Obținem titlul executoriu.

Procedura de încasare a datoriilor prin instanță face posibilă recuperarea datoriilor, chiar dacă debitorul refuză să o ramburseze. Din practica juridică dacă creanța este certă, lichidă si exigibilă bazată pe suficiente probe – majoritatea cazurilor rezultatul este unul pozitiv.