Collection Receipt

Recuperăm datorii în bază de recipisă sau contract


Banii sunt atributul necesar al vieții unei persoane moderne. Prin urmare, când sursele financiare se epuizează, mulți apelează la ajutorul rudelor sau prietenilor. Cu părere de rău puține persoane se gândesc la siguranța unui astfel de împrumut. Este necesar de memorizat faptul că transferul sumelor mari de bani trebuie însoțite de întocmirea unui act, de exemplu recipisă, în baza cărăia dvs ca creditor aveți dreptul de a solicita rambursarea datoriei. Dacă nu puteți recupera suma de bani împrumutată și nu sunteți pregătit să o dăruiți debitorului, apelați la serviciile colectorilor PfB Collection și întoarceți banii proprii.
Procesul de rambursare a unei datorii pe recipisă include 3 etape: prejudiciară, judiciară și executarea silită hotărârii judecătorești. De regulă, începem colectarea din etapa de negocieri. Dacă aceasta nu aduce la rezultate, pregătim dosarul și îl depunem în instanță.


Ușor
Nu mai este necesar să sunați debitorul și să vă cereți banii. Să vă căutați avocatul și să participați în litigiile îndelungate. Colectorii PfB controlează întregul proces de recuperare și reprezintă interesele clientului în instanță.

Sigur
Garantăm confidențialitatea și siguranță tuturor datelor transmise de către clientul nostru. 12 ani de experiență și prima poziție pe piață de colectare – vă garantează calitatea serviciului oferit.
Eficient
Tehnologii. experiență vastă și propria bază de date ne permite mai rapid să negociem cu debitorul achitarea datoriei. Recuperarea datoriilor este gestionată de peste 100 specialiști.

Ce este o recipisă?
Recipisa este un document ce confirmă primirea mijloacelor bănești. De regulă, recipisa este întocmită manual sau tipărită. Este un document unilateral, adică este semnată și scrisă de o singură persoană. Persoana care primește mijloacele bănești.
Printr-o recipisă pot fi transferați bani, acte sau alte bunurile materiale.
Dacă aveți la îndămână o recipisă întocmită corespunzător, conform modelului pregătit de un jurist profesionist, debitorului îi va fi mai dificil să nege datoria. Prin urmare ca recipisa să devină un document legal și veridic, aceasta trebuie întocmită în modul corespunzător.

Cum să întocmiți corect o recipisă?
Indiferent de tipul recipisei care va fi întocmită, principiile esențiale ar trebui să fie: date de identitate a ambelor părți, date de contact, scopul împrumutului, suma, valuta, condițiile si termenii de rambursare a datoriei.


Ce date trebuie să indicați pentru ca recipisa să devină un document legal și veridic?

În cazul în care la tranzacție participă martori, ei la fel sunt obligați să semneze recipisa în original (faximila este interzisă).

Recipisele perfecte rar se înrâlnesc în practică, de obicei unele subpuncte lipsesc. Aceasta nu înceamnă imposibilitatea colectării datoriei, doar că în cursul unui litigiu debitorul poate folosi neajunsurile documentului în favoarea sa.

Banii au fost deja dați în împrumut, iar recipisa nu este întocmită. Ce să faceți?
Recipisa poate fi întocmită în orice moment. Legea nu prevede limite de timp pentru întocmirea acesteia. Este clar că va fi necesar acordul părții oponente. În caz că una din părți nu este contra, puteți întocmi recipisa în orice moment.
Într-o astfel de recipisă, îndicați suplimentar momentul transferului de-facto a mijloacelor bănești, suma împrumtului și data rambursării datoriei. O astfel de recipisă va ajuta în cazul apariției ulterioare a cărorva dificultăți, de exemplu în instanță.

Luați un credit pentru a-l transmite unui prieten? Cum să întocmiți recipisa în acest caz?
În acest caz, cel mai corect ar fi să întocmiți un contract de împrumut, în care să repetați condițiile transferului și eliberării creditului de la bancă banilor, plățile dobânzilor și penalităților specificate în contractul de împrumut.
În acest caz, cel mai corect ar fi să întocmiți un contract de împrumut, în care să repetați toate condițiile indicate în contractul bancar: condițiile eliberării și a returnării creditului, achitarea ratelor, dobânzelor, penalități etc.
Specificați aceleași condiții de rambursare și achitare a împrumutului, astfel încât mai târziu să fiți protejat de plata în exces.

Care este diferența dintre recipisă și contract de împrumut? Care ar fi mai bine să se întocmească?
Recipisă este o formă mai simplă de confirmare a împrumutului bănesc. Noi, fiind juriști, vă sfătuim să întocmiți contractul de împrumut.
În cazul unui transfer urgent de bani sau al oricărei alte situații în care nu există timp/oportunitate de a întocmi un contract și de a enumera detaliat toate condițiile, acordați atenție corectitudinii documentului și indicați setul minim de date necesare în recipisă pe care o să semnați.
Desigur, recipisa nu garantează că datoria vă va fi returnată imediat, în termenul prescris și fără ajutorul din exterior. Dar vă oferă posibilitatea de a încasa datoria prin instanță de judecată.