Incertitudine și creșterea prețurilor: cum afectează acești factori piața de creditare? Cum să te protejezi împrumutând bani altor persoane?

None

Ce puteți face cu o recipisă? Ce garantează aceasta? Ce mai bine să întocmiți: recipisă sau un contract de împrumut? Am decis să răspundem la toate acestea și la alte întrebări frecvente într-un singur articol.

Condițiile actuale de incertitudine, creșterea prețurilor și a ratei dobânzilor la împrumuturi, precum și modificările legislației pe piața de microfinanțare – impun persoanele fizice să împrumute bani unul de la celălalt prin recipise, contracte de împrumut, sau chiar și fără documente confirmative.

Ce puteți face cu o recipisă? Ce garantează aceasta? Ce mai bine să întocmiți: recipisă sau un contract de împrumut? Ce date trebuie să indicați într-o recipisă și cum să indicați corect perioada de returnare? Am decis să răspundem la toate acestea și la alte întrebări frecvente într-un singur articol.

Ce puteți face cu o recipisă? Puteți merge în intanță cu o recipisă si ce vă garantează aceasta?

De fapt, aceste întrebări sunt foarte importante și la ele practic nu găsiți răspunsuri pe internet. Mulți cred că recipisa în sine deja garantează restituirea banilor de la debitor, iar în caz de nereturnare amenință că vor depune o plângere la poliție și această întrebare va fi rezolvată. De fapt, situația se desfășoară altfel. Poliția nu colectează datorii, iar nerestituirea unei datorii nu dovedește frauda. În acest caz, aveți nevoie de ajutorul juriștilor.

Companiile de colectare sunt companiile juridice specializate într-un mod restrâns în colectarea creanțelor sau gestionarea portofoliilor de creanțe la orice etapă a datoriei: înainte de judecată, în instanță și la etapa executării hotărârii judecătorești.

Recipisa însăși nu oferă nicio garanție de rambursare a datoriei. Debitorul trebuie să fie prelucrat activ și continuu. Și dacă etapele negocierilor nu duc la rezultatul dorit, nu trebuie să așteptați, iar să mergeți în instanță. O recipisă întocmită corect poate acționa ca un document oficial, legal și veridic, care confirmă existența unei datorii și faptul că banii au fost transferați. În cazul în care termenul de prescripție încă nu a expirat, în întregime sunt indicate datele ale creditorului și debitorului, precum este descrisă suma totală a datoriei și indicați termenii de rambursare, atunci cu siguranță vă puteți adresa în instanță. Cu o astfel de rercipisă colectori de creanțe vor putea confirma existența acestei datorii la nivel legislativ, vor putea obliga debitorul să restituie această datorie printr-o hotărâre judecătorească și, de asemenea, să-l obligă să ramburseze toate costurile pe care le-ați suportat în proces.

Care este diferența dintre o recipisă și un contract de împrumut? Care dintre ele mai bine să fie întocmit?

Recipisă este o formă simplă de confirmare a împrumutului bănesc. Noi, fiind juriști, vă sfătuim să întocmiți un contract de împrumut. În cazul în care nu există timp/oportunitate de a întocmi un contract și de a enumera detaliat toate condițiile, acordați atenție corectitudinii și indicați setul minim de date necesare în recipisa pe care o să semnați.

Cum să întocmiți corect o recipisă?

Indiferent de tipul recipisei care va fi întocmită, principiile esențiale ar trebui să fie: datele de identitate a ambelor părți, date de contact, scopul împrumutului, suma, valuta, condițiile si termenii de rambursare a datoriei.

  1. Numele/prenumele, datele din buletinul de identitate a debitoului și creditorului.
  2. Data întocmirii și confirmarea faptului că debitorul a primit împrumutul cu obligația de a-l restitui.
  3. Valoarea împrumutului în cifre și litere. Dacă recipisa este emisă pentru valută străină este necesar să specificați condițiile de rambursare (valuta și cursul valutar).
  4. Termenul rambursării acestui împrumut (modalitatea restituirii: în rate sau integral).
  5. Dobânzile pentru utilizarea mijloacelor bănești, penalitățile în caz de întârziere, condițiile și opțiunile suplimentare pentru rambursarea datoriei, trebuie specificate în recipisă ca condiții suplimentare.
  6. Semnătura debitorului ca în buletin. În cazul în care recipisa este tipărită, va fi rezonabil ca debitorul să scrie datele personale cu mână: numele, prenumele, patronimicul fără abriviaturi și semnătură.
  7. În cazul în care la tranzacție participă martori, ei la fel sunt obligați să semneze recipisa în original.

Recipisele perfecte rar se întâlnesc în practică, de obicei unele subpuncte lipsesc. Aceasta nu înseamnă imposibilitatea colectării datoriei, doar că în cursul unui litigiu debitorul poate folosi neajunsurile documentului în favoarea sa.

Dvs ați împrumutat bani cuiva? Ați semnat actele respective? Împărtășiți-vă experiența în comentarii. Dacă deja ați împrumutat o sumă de bani și nu o puteți restitui, apelați Serviciul de Vânzări Corporative și aflați toate detalii despre procesul nostru de lucru și toate opțiuni de recuperare: 022-88-50-53, sales@pfbc.md

Back